SLOVENČINA       
 

O NAMI


U prvom tromjesečju 1990. godine nastala su hrvatska kulturna društva u Bratislavskim gradskim četvrtima Čunovo, Devinsko Novo Selo, Hrvatski Jandrof te u Hrvatskom Grobu. Ta su društva 26. svibnja 1990. sazvala osnivački Kongres Hrvata u Slovačkoj u Hrvatskom Jandrofu. Na njemu je osnovano vrhovno tijelo hrvatske manjine Hrvatski kulturni savez u Slovačkoj (HKSS). Odobren je njegov statut, organizacijsko uređenje i izabrana su izvršna tijela. Registracijom u Ministarstvu unutarnjih poslova Slovačke Republike hrvatska nacionalna manjina postala je jedna od 12 autohtonih manjina Slovačke Republike.

Hrvatski kulturni savez predstavničko je tijelo hrvatske nacionalne manjine u Slovačkoj Republici. HKSS je osnovan 26. svibnja 1990. U Hrvatskom Jandrofu na osnivačkom Kongresu Hrvata u Slovačkoj. Nastao je na inicijativu hrvatskih kulturnih društava u Čunovu, Devinskom Novom Selu, Hrvatskom Jandrofu i Hrvatskom Grobu.

Od 2005. godine HKS u Slovačkoj zajedno sa SNM-Muzejom kulture Hrvata u Slovačkoj svoje stalno sjedište ima u namjenskoj zgradi – Kulturnom i društvenom centru u Bratislavi-Devinskom Novom Selu, Istrijská ulica br. 68.

U aktivnosti HKSS-a projicira se rad Vijeća vlade SR za nacionalne manjine. Financijsku potporu savez dobija kroz projekte koje financira Ured Vlade Republike Slovačke i kroz dotacije Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.HKS u Slovačkoj zacrtao je sljedeće zadatke i ciljeve

inicirati i aktivno djelovati u korist slobodne uporabe materinskoga jezika, stvarati uvjete za očuvanje, posredovanje i razvoj hrvatske kulture.
razvijati odnose pripadnika nacionalne manjine i većinskoga naroda u duhu demokracije i ravnopravnosti, gajiti pozitivan odnos prema Slovačkoj Republici.
pomagati tijelima lokalnih samouprava razvijati kulturu i obrazovanje.
stvarati institucionalne, kadrovske i materijalne uvjete za promicanje i razvoj hrvatske kulture u Slovačkoj.HKS u Slovackoj radi ispunjavanja ciljeva

organizira kulturne svečanosti, festivale i smotre različitih kulturnih žanrova.
otvara ili pomaže u organiziranju edukativnih kružoka i klubova s ciljem podizanja razine poznavanja hrvatske kulture.
čini dostupnima vrijednosti hrvatske materijalne i duhovne kulture i to i uz pomoć drugih institucija.
dokumentira i promiče kreativne aktivnosti članova saveza, rezultate istraživanja kulturne ostavštine Hrvata od njihova dolaska do danas izdavanjem periodičnih i prigodnih publikacija, radova, monografija u tiskanom ili elektroničkom obliku.

AKTUALNO | O NAMI | DRUŠTVA | ARHIV | GALERIJA | PROJEKTI | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 by HKS | made by p6®