HRVATSKI       
 

UMELECKÉ SÚBORY

DFS Grbarčieta z predmestia Bratislavy z Devínskej Novej Vsi založený v roku 1987 pri ZŠ Ivana Bukovčana 1, je reprezentantom menšiny Chorvátov žijúcich na Slovensku. Repertoár súboru pozostáva predovšetkým z detských hier, spevov, tancov chorvátskej menšiny na Slovensku, ale aj blízkeho Gradišča v Rakúsku a z oblasti Chorvátska: Slavónia, Podravina, Dalmácia a Chorvátske Zagorie. V súčastnosti má súbor členov vo veku od 5 - 20 rokov.
Za doterajšie obdobie súbor absolvoval množstvo reprezentácií nielen doma, ale aj vo svete začo získal množstvo ďakovných listov a ocenení. Pýchou súboru je ich vlastné CD pod názvom Pjevamo za radost. Zakladateľkou a zároveň umeleckou vedúcou súboru je Nikoleta Griezlová‑Krajčírová.

Súbor Chorvatanka z Chorvátskeho Grobu bol založený 23. marca 1989 a jeho existencia sa od nepamäti spája s menami zakladateľov - manželmi Ignácom a Felicitou Hržičovými. Hlavným cieľom súboru bola a je snaha o zachovávanie kultúrneho dedičstva pôvodného chorvátskeho obyvateľstva. Chorvatanka svojou činnosťou prispieva k celkovému obohateniu a rozvoju kultúrneho života v obci, udržiavaniu chorvátskeho nárečia a pozostalosti chorvátskej kultúry. Do roku 2005 vystupoval súbor s doprovodom harmoniky a v rokoch 2005 – 2008 s klávesmi. Od roku 2008 je spev doprevádzaný tamburášskou skupinou, hrajúcou na tradičných chorvátskych nástrojoch. Vekové zloženie súboru je veľmi rozmanité – spoločný záujem o chorvátsku kultúru tu našli všetky vekové skupiny od tínedžerov až po seniorov. Súbor vystupuje v ľudovom kroji, ktorý sa v obci zachoval. Chorvatanka je každoročným účastníkom Festivalu Chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi. Za vyše 30 rokov svojej existencie absolvovala množstvo vystúpení doma i v zahraničí – Chorvátsku, Rakúsku, Česku, Poľsku.

TS Panonija vznikla v roku 2015 odvtedy je známa jej nádychom mladosti, ktorý cítiť nielen v zábave, ale aj v jej repertoári. Pôvodom z Čunova a Jaroviec jej členmi sú Eduard Polak, Jack Ryan, Peter Schmöger a Marek Bodics, ktorých priviedol k hre na tamburu Radoslav Jankovič a Jurica Maász. Ich široký repertoár je odrazom mladosti a nadšenia pre hudbu akéhokoľvek druhu. Vlastne, interpretácie piesni členmi TS Panonija znamená, že každá prejde ich jedinečným rukopisom. V neposlednom rade elán s akým vystupujú sa zaručene roznesie a ich pesničky si určite zapamätáte už nech je to kdekoľvek, kde ich budete počuť.

Čunovský bećari boli založený v roku 2000 ako folklórna skupina tamburášskej sekcie, ktorá mala v repertoári najmä staré čunovské piesne a folklórne témy z Chorvátska. V roku 2012 nastala zmena (založenie Tamburášskeho orchestra Konjic). Čunovských Bećarov v rámci folklóru nahradil Tamburášsky orchester Konjic a Čunovský Bećari začali karieru zabávania publika z inej perspektívy. Repertoár Bećarov obsahuje piesne od A po Z, od folklóra do rock pop. Reprezentovali slovenských chorvátov na mnohých festivaloch na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, Chorvátsku, ba dokonca v Taliansku. Bećari maju velkú silu zabaviť i potešiť publikum pri akejkoľvek príležitosti svojimi hlasmi a nástrojmi. Členovia skupiny sú Jurica Maász na bisernici, Ján Maász, Ján Novotný a Kristian Maschkan na brači, Radoslav Jankovič na bugarii a Martin Bodics na berde.

Detský folklórny súbor Ljuljanka (v preklade z chorvátskeho jazyka hojdačka) založili v roku 2011 Martina Komendová a Marcela Škodlerová. Obidve sú bývalými členkami súboru Mladosť, ktorý pred 25 rokmi fungoval v Jarovciach. V súbore v súčasnosti pôsobí 36 tanečníkov a skladá z dvoch skupín. Súbor je zameraný na chorvátsku kultúru, súčasťou repertoáru sú chorvátske piesne a tance.

V prvej skupine – tzv. Miniljuljanka – sú deti vo veku od 3 do 8 rokov. Sú to deti z miestnej školy a škôlky, ale do súboru chodia aj deti z Bratislavy a Rakúska. Deti sa učia spievať chorvátske pesničky a tancovať chorvátske tance.
Každý rok sa zúčastňujú festivalu Dobrodošli, ktorý sa koná v mesiaci júl na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave. Zároveň sa prezentujú aj na Chorvátskych slávnostiach v Devínskej Novej Vsi, v Chorvátskom Grobe, v Čunove, a samozrejme aj na Chorvátskych slávnostiach v Jarovciach, ktoré sa konajú v našej dedine každý rok v septembri. Tancujú tance pod názvom: Puž, puž, puž, Pčelice, Ja tr ti a rôzne iné.

Druhú skupinu folklóristov – tzv. Ljuljanka – navštevujú deti a mládež vo veku od 9 do 15 rokov. Spolu s nimi tancujú aj dospelí z pôvodného jarovského súboru Mladosť. Zúčastňujú sa na rôznych festivaloch a podujatiach na Slovensku, v Maďarsku, v Rakúsku, a samozrejme v Chorvátsku.
V roku 2019 sa tanečníci už druhýkrát zúčastnili na festivale Lipovljanske susreti (stretnutia). Toto podujatie sa každý rok koná pod záštitou záštitou Sisačko – moslavskej župy. Na festivale sa folkloristi, spolu s Tamburášskym orchestrom Konjic, predstavili s jarovskou choreografiou Jandrofsko kolo. Odprezentovali sa v krásnych krojoch, ktoré boli ušité podľa krojov ich predkov. V repertoáre majú tanečníci aj ďalšie tance, medzi ktoré patri Medimurje, Posavina, Crne oči a mnohé iné.

Mužský spevácky spolok Jarovce (MJD) bol založený v máji 1991 a tak pokračoval v činnosti svojho predchodcu spolku „Muško jačkarno društvo va Hrvatskom Jandrofi“, ktore pôsobilo pod vedením Pave Vukovicha v rokoch 1930 až 1944.
V spolku pôsobilo od jeho založenia spolu 42 členov. Dnes ná spolok 12. členov. MJD vedie Radoslav Janković,st.
MJD ma v svojom repertoári chorvátske vokálne a tamburášske piesne, a to tak ľudové, ako i populárne a duchovné.
Počas svojej existencie spolok MJD nahral štyri CD-nosiče, a to:
2001 – CD „Muško jačkarno društvo“,
2009 – CD „Prati nas pjesma“,
2011 – CD „Mir ljudem na zemlji“,
2016 – CD „MJD u srebru“.
V roku 2011 vyšla o spolku kniha pod názvom „Pjesme glušu dalje – piesne znejú naďalej“ o 20 rokoch pôsobenia Mužského speváckeho spolku Jarovce.
MJD do dnes vystúpilo na rôznych podujatiach, festivaloch, prehliadkach folklóru a cirkevných podujatiach na Slovensku, v Maďarsku, Rakúsku, Chorvátsku, Česku a Slovinsku.
Jedným z hlavných cieľov činnosti spolku je prezentácia a uchovávanie starých chorvátskych piesní, zvykov, jazyka a bohatej tradičnej chorvátskej kultúry z Jaroviec.

Folklórny súbor Črip zastupuje chorvátsku menšinu ktorá, zachováva chorvátske zvyky v Devínskej Novej Vsi. Funguje už od roku 1998, kedy bola založená hudba Čripu pod vedením Terézie Mardiakovej. V roku 2000 bola založená aj tanečná zložka súboru, ktorú v tej dobe viedol Peter Kollárik.
Názov Črip pochádza z devínskonovoveského nárečia a symbolizuje spájanie čriepkov chorvátskych tradícií, jazyka a piesní.
Aktuálne má Črip aktívne fungujúcu len hudobnú zložku, ktorá vystupuje na rôznych vystúpeniach doma, aj v zahraničí.

Tamburášsky orchester Konjic vznikol v roku 2012 pod vedením Radoslava Jankoviča a Juraja Maásza ako súbor vytvorený z dvoch chorvátskych dedín. Členovia sú z Jaroviec (Hrvatski Jandrof) a z Čunova. Orchester vznikol ako folklórna skupina za účelom zachovať chorvátsku kultúru, avšak orchester rozšíril svoje možnosti do mnohých iných hudobných žánrov (vážna hudba, jazz).

Orchester má od roku 2016 dve frakcie. Detská časť, pod vedením Juraja Maásza zahŕňa deti od 9 rokov a Velký orchester pod vedením Radoslava Jankoviča má členov od 15 rokov. V úzkej spolupráci s DFS Ljuljanka tieto dva súbory reprezentujú Slovenských chorvátov aj hudobne aj folklórne. Samotný orchester už reprezentoval slovenských Chorvátov na mnohých medzinárodných festivaloch na Slovensku ale aj v zahraničí (AT, HR, HU).

História súboru ROSICA začala v roku 1988, keď bratia Gustáv a Štefan Besedovci obnovili činnosť bývalého mládežníckeho súboru. Počas svojho trvania ROSICA vystúpila na stovkách koncertov doma, aj v zahraničí. (Chorvátsko, Rakúsko, Maďarsko, Švajčiarsko, Česko) Ťažiskom jej repertoáru sú chorvátske piesne najmä z Dalmácie, ale aj úpravy ľudových piesní zo Slovenska a Moravy. V poslednom čase sa ROSICA venuje aj interpretácii duchovnej hudby. ROSICA je stály hosť na Festivaloch chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi, pravidelne spieva aj na chorvátskych omšiach. Už štvrtý rok je ROSICA členom medzinárodného zboru Pax et Bonum, s ktorým absolvovala koncerty v Rakúsku, Maďarsku, ale najmä v Chorvátsku. Od roku 2008 stojí na jej čele ROSICE Oto Gregor.

Mužská spevácka klapa RAVNICA z Devínskej Novej Vsi vznikla v máji 2013. Už v júni vystúpila s veľkým úspechom na 23. Festivale chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi. Klapu založil a umelecký vedúci je Oto Gregor.

Klapu tvorí 5 spevákov
1. tenor: Pavol Štefánek
2. tenor: Oto Gregor
3. barytón: Andrej Marek Kanja
4. barytón: Michal Mlich
5. bas: Radovan Tomeš

Repertoár klapy Ravnica zatiaľ tvorí viac ako 60 klapských piesní prevažne z Chorvátska, ale spieva aj úpravy slovenských ľudových piesní a  duchovných piesní. Klapa je stálym hosťom najmä na domácom Festivale chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi, ale absolvovala aj koncerty v Donja Lomnici (HR), Viedni, Novom Selu (A) a pravidelne ju pozývajú na festival gradiščanskich klapa v Rakúsku, kde sa jej vystúpenia tešia veľkej obľube. Takisto má za sebou úspešné vianočné koncerty po Slovensku. Bez klapy RAVNICA sa už neobíde ani tradičná vianočná ulička v Devínskej Novej Vsi. V roku 2017 klapa vydala svoje profilové CD.

Ženská klapa ROŽICA vznikla v marci 2018 v Devínskej Novej Vsi. Jej zakladateľom a umeleckým vedúcim je Oto Gregor. Premiérovo sa predstavila na 30. festivale chorvátskej kultúry v Devínskej Novej Vsi.

Klapu tvorí 5 speváčok
1.soprán Eva Gregorová
2.soprán Jarmila Pufflerová
1.alt Milica Štefánková
1.alt Margot Kobzová
2.alt Slávka Horváthová

Klapa vystúpila pri rozličných príležitostiach doma aj v zahraničí, napr: Hrvatski dan v Novom Seli (A), Vojkovi dani Donja Lomnica (HR) a je pravidelným hosťom na domácom, chorvátskom festivale v Devínskej Novej Vsi. Repertoár klapy ROŽICA zahŕňajú predovšetkým chorvátske klapske piesne, ale vo svojom repertoári má aj úpravy slovenských a iných ľudových piesní.

Divadelný spolok Chorvátov na Slovensku bol založený v roku 2012.
V spolku počas jeho činnosti pôsobilo spolu 17 členov z Jaroviec a Čunova. Spolok vedie Štefan Jankovič.
Skúšky spolku sú každoročne od septembra do decembra v Chorvátskom klube a v kultúrnom dome v Jarovciach.
Počas svojho pôsobenia spolok každoročne uviedol na scénu premiérové predstavenie, a to:
2012 – skeč Klari Wolfovej „Susret po ljeti“, skeč Joška Weidingera „Gumi Servis“ a skeč „Božićni objed“,
2013 – divadelnú hru „Teta Mona iz Arizone“,
2014 – divadelnú hru „Dvojak, autori: Martin Stecher, Toni Bichler,
2015 – divadelnú hru „Stara ljubav ne hrdjavi“ Petar Kornelius,
2016 – divadelnú hru „Hura dičak je“, autori: Franz Arnold, Ernst Bach,
2017 – divadelnú hru „Škulja va stijeni“, autori: Max Neal, Anton Hamik,
2018 – divadelnú hru „Lujo kade si bio danas u noći“, autor: Hans Lelis,
2019 – divadelnú hru „Miho se mora ženit“, autor Branko Korndfeind.
Divadelný spolok Chorvátov na Slovensku doposiaľ vystupoval v chorvátskych obciach na Slovensku, v Maďarsku, v Rakúsku a v Chorvátsku.

AKTUÁLNE | O NÁS | SPOLKY | UMELECKÉ SÚBORY | ARCHÍV | PROJEKTY | KONTAKT | IMPRESSUM

© 2013 by HKS | made by p6®